Chi tiết chuyên gia

CG Nguyễn Tất Kiểm- CG

Đào tạo Kinh Doanh Thực Chiến trên Facebook & Cố vấn xây dựng hệ thống Đại lý toàn quốc. CEO Công ty cp công nghệ TAKI Việt Nam

CG Nguyễn Tất Kiểm

Chuyên gia đào tạo Bán hàng Online

Hiện đang sở hữu Công ty cổ phần công nghệ TAKI
Kinh nghiệm truyền thông: 5 năm (Facebook, Google, Seeding)
Kinh nghiệm bán hàng Online 3 năm, đạt trên 500 đơn/ngày
Là Agency quảng cáo cho trên 100 công ty lớn nhỏ
Tư vấn và thực hiện chiến lượng quảng cáo cho trên 150 dòng sản phẩm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Các chuyên gia khác