Chi Tiết Chuyên Gia

Đinh Thái Sơn

Thạc sỹ chuyên ngành Tình dục học

Người sáng lập Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hạnh Phúc Cộng Đồng.

Khách mời quen thuộc trên các chương trình truyền hình VTV, trao đổi về những vấn đề liên quan đến đời sống tình dục như “Chuyện đêm cuối tuần” – VTV3, “Chuyện đêm muộn” – VTV1, “Sex & Shop” – VTVcab15, Bí mật tạo hóa của VTV3 và là người dẫn chương trình cho chuyên mục “Ngôi nhà giới tính” – VTV2.

Kinh nghiệm:

18 năm nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực Tình dục học trong và ngoài nước.

Các chuyên gia khác