Chi Tiết Chuyên Gia

Ngô Ngọc Tùng

Chuyên gia đào tạo Youtube

Hãy Chấm Dứt Sử Dụng Những Kênh Quảng Bá Sản Phẩm Thông Thường Nếu Nó Không Còn Hiệu Quả Như Facebook, Zalo, Email Marketing, Sms, Gọi Điện Hay Mô Hình Đại Lý...

Youtube marketing, một kênh bán hàng và quảng bá vô cùng mới.

Một kênh Youtube có dấu tích thương hiệu thì hiển nhiên bạn bán cái gì cũng sẽ được coi là hàng hiệu vì bạn có kênh youtube thương hiệu mà.

Kinh nghiệm:

4 năm trong lĩnh vực marketing thông qua youtube.

Các chuyên gia khác