Chi tiết chuyên gia

Huỳnh Ngọc Minh - CG

Business Coach tại ActionCOACH Team Engagement Coach tại Engage & Grow Certified life coach tại International Coach Federation Master Trainer & Coach tại SUCCESS Training Từng làm Project Manager tại CARE International in Vietnam Từng làm Program Manager tại European Commission Từng làm Procurement Manager tại Taisei Construction Company Từng làm Project Manager, Senior tại Danida

Master Huỳnh Ngọc Minh

Nhà Đào tạo và Huấn luyện Cá nhân & Doanh nghiệp. ICF | ActionCOACH | NLP | DISC | Engage&Grow

Huỳnh Ngọc Minh là Chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo động lực, thúc đẩy thay đổi hành vi, phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp.

Ông đã tích lũy và đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu từ 15 trải nghiệm làm việc với nhiều vị trí khác nhau tại các tổ chức quốc tế như: Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA), Tập đoàn Xây dựng Nhật Bản Taisei, Kajima, Ủy ban Châu Âu (EC), CARE International, Business Network International (BNI), …

Chuyên gia huấn luyện Huỳnh Ngọc Minh đã từng huấn luyện trực tiếp cho các tổ chức quốc tế và các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước như: UN-Women, ILO-Betterwork, Ủy ban sông Mekong, Pact World, Orbis, Save the Children, PyD International, Winrock, Hiefer International, Vietinbank, Baovietbank, Mobifone, Viettel, Mobiservice, M-Talent, Fanny, TOBA, BIC, Tay Do Steel, Antesco, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, …

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Các chuyên gia khác